top of page

שיחה עם מעוז יינון על נושא הפסקת תשלום המיסים בקרב העצמאים בתקופת הקורונה

בזמן שהעצמאים חווים את אי הצדק והעוולות השונות שהקורונה רק העצימה

וזירזה, יש עצמאים שחווים את הקושי ושותקים או קופאים, יש את אלו שיוזמים, פועלים, יוצרים וסוחפים.


בתוכנית הפעם מתארח מעוז ינון, מבעלי אברהם הוסטל, יזם תיירות סידרתי ב 16 שנים האחרונות.

אקטיביסט ופעיל חברתי: תחבורה ציבורית, מבקשי מקלט, מאבק העצמאים.

בשיחה עם מעוז הוצג הרעיון של פיתוח כלי להפסקת תשלום מיסים ככלי שמחזק את עצמאות העצמאים.

שוחחנו על התאגדות, על מודל חברתי כלכלי לניהול עסקים, על יצירת קבוצת כח, על כוחם של עסקים ליצור שינוי חברתי, על העוצמה שבמפגשים פיזיים ועל יצירת תנועה משמעותית שתאפשר ליצור שינוי. כמתבקש.

מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה של מעוז יינון
: https://bit.ly/2xmJ7u9

לקמפיין מפסיקים לשלם מיסים: drove.com/.27Uf


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Recent Posts
Archive
bottom of page