top of page

כנס אסטרטגיה דיגיטלית במרכז האקדמי רופין - 6.4.2022

#אסטרטגיה_דיגיטילית המילה המפוצצת הזו - אסטרטגיה, מעוררת חוסר נוחות בגוף, לעתים מרגישה גדולה כזו ובלתי מובנת, אני נתקלת בשאלות בנושא כל יום ומבינה את הפערים והמקומות שמהם נוצרת מבוכה בעניין או אי הבנה.

לכן כל כך שמחתי כשד"ר משה יונתני סיפר לי שהכנס הבא ברופין יעסוק בנושא - אסטרטגיה דיגיטלית והזמין אותי להרצות שם.

הכנס פתוח לבעלי ובעלות עסקים, ללא עלות.

6.4.2022, 11:30-16:00 ברופין

תכניסו ליומן ונתראה שם:)אסטרטגיה דיגיטלי, אסנת אלי וויס, הרצאה על אסטרטגיה, כנס אסטרטגי שיווקית

Comentarios


bottom of page